אודות

על פרויקט בור סוד

השנה שנת תשפ”ה, אתם מגיעים לחזות בגדולי הדור המגיעים למעמד סיום המסכת בחדר השכונתי “בור סוד”,

המלמד פותח את המעמד ומספר למשתתפים על כל שכל הילדים יודעים את המסכת כולה, שקלא וטריא בע”פ.

המלמד מזמין את אחד האבות לבמה לבחון את התלמידים, האב פותח את הגמ’ ושואל את השאלה הראשונה.

לפתע,כאילו חשפו מול עיניהם של הילדים קרטון מלא בקרטיבים הם צועקים כולם בעוצמה את התשובה הדף והעמוד.

אפילו יוסל’ה, זה שכולם מכירים היטב את תעלוליו ושובבותו, היה בין העונים. נדמה היה שמא הם שלפו את התשובה זה עתה מתוך מגירה פתוחה בזיכרון.

האבות כולם מחאו כפיים, ושוב לאח”מ המחזה הזה חזר על עצמו בדיוק באותו הלהט. אתם מסתכלים סביבכם ורואים שכולם בדיוק כמוכם מתרגשים ולא מאמינים למה שהם רואים.

למחרת נכנסים אתם לכולל של בור סוד לעיין באחד מן הספרים, ומול עיניכם מתגלה מחזה מוזר ביותר, האברכים כולם יושבים מול סטנדרים ריקים לגמרי, ומשננים דפיםשלמים בע”פ.

אתם נשארים עוד ועוד, כך למעלה משעה ולא מצליחים לזוז ממקומכם מרוב התפעלות ממה שעיניכם רואות.

וביום האחר מתעוררת אצלכם שאלה הלכתית בהלכות שבת, הנכם נגשים לרב ביהכ”נ, הרב מהרהר קלות, ופונה לתדהמתכם לאחד מחברי המניין העובד לפרנסתו כסוכן ביטוח,

אתם מתקרבים אליהם ושומעים אותם דנים על ההלכה שזה עתה שאלתם וסוכן הביטוח מצטט סעיפים מסימנים שונים בשו”ע בפני רב ביה”כ.

לאחר כמה דקות ניגש אליכם הרב ומגיש בפניכם את הצדדים בהלכה ומשיב לשאלתכם.

אתם כ”כ מסוקרנים וניגשים מיד אל סוכן הביטוח ושואלים אותו: מה הסוד של יהודי כמוך שאיננו אברך ובקי כל כך בהלכות שבת?

סוכן הביטוח מתקרב לאוזניכם כלוחש סוד אמיתי, ואומר הסוד שלי הוא שיטת בור סוד.

השנה היא תש”צ, אלפי ילדים עושים סיומים בע”פ בחדרים ברחבי העולם, אלפי אברכים בכולל יודעים בע”פ לפחות מסכת אחת בעיון או סדר שלם בבקיאות.

אתם הולכים ברחוב ואלפי אנשים אפילו זה המוכר במכולת תוך כדי החשבון בקופה, משנן את המסכת אותה הוא למד בע”פ.

וכולם ללא יוצא מן הכלל אנשים ממוצעים, רגילים, שפשוט כ”כ רוצים לדעת לפחות מסכת אחת בע”פ, ומשתמשים לשם כך באותה שיטה הנקראת בור סוד.

מכל העולם נוהרים לחזות בפלא העצום כיצד ציבור קטן כ”כ מכיל בתוכו גאונים רבים כל כך.

זוהי המטרה וזהו החזון אותו אנו נחושים להגשים, אין ספק שהוא נשמע יומרני ואולי אף דמיוני,

אך בדיוק כך לפני כמה שנים בודדות הייתה נשמעת השאיפה להקים קרן של מלגות בה יהיו מאות מבחנים על מסכתות שלמות ומאות דפים ושממוצע כולם יהיה הגבוהה בעולם מעל 90% .

היום ב”ה אותו חלום כבר הפך למציאות, ובדיוק כמוהו ללא ספק עם הרבה סייעתא דשמיא יהיה גם האחר.

translate